LOJİSTİK

     Bekleme sürelerinizi asgariye indiren Rotweiss'e ulaşan bütün siparişleriniz, en kısa sürede hemen işlenmesinin ve en modern depo lojistiğinin sayesinde elinizdedir. 
Stoklarınızın planlanmasında, kapsamlı lojistiğine duyulacak güven sayesinde, para tasarrufu edilebilecek ve gereksiz sermaye kullanımı engelleyecek bir sistem izlenimi vermektedir. Modern, bilgi işlem yönetiminde, yüksek raf sistemli depolarında, müşterileri için sürekli olarak 2 milyonun üzerinde parça, tüm dünyaya gönderilmek üzere hazır beklemektedir.
Müşterilerine optimum depo mevcudunu, en kısa teslimat sürelerini ve yeterli güvenlik stoklarını garanti edebilen, bu sayede müşterileri için yüksek miktarda parça arzını, optimum teslimat sürelerini ve büyük depo siparişlerinin bile en kısa süre içinde sevkini sağlayabilen bir firma izlenimi vermektedir.
Müşteri Lojistiğini optimize eden rekabetin kızıştığı zamanlarda lojistik, katma değer zincirinin içinde merkezi bir role sahiptir.